• دانش آموخته در رشته مهندسی عمران
  • مدرس ریاضی در مقاطع کنکور و متوسطه
  • 20 سال سابقه درخشان آموزشی
  • مولف کتاب کار دوازده، یازدهم انتشارات تخته سیاه و کتاب همایش ایستگاه اخر انتشارات خبرگان
  • تدریس در آموزشگاه های علمی و مدارس معتبر تهران، هدف، سما، نرجس، فرهیختگان، سمیه و…