• مدرس ریاضی در مقطع کنکور و متوسطه
  • 18 سال سابقه تدریس در مدارس نمونه دولتی، غیر انتفاعی و آموزشگاه های علمی معتبر کشور
  • مولف بیش از 20 جلدکتاب گاج
  • طراح کنکورهای آزمایشی
  • استاد پروازی به شهرستان های کشور، اصفهان، مشهد، تبریز، کرمان و…