• مهندس راه و ساختمان
  • مدرس ریاضی در مقاطع کنکور و متوسطه
  • مولف کتاب های کنکور ،کمک آموزشی و فلش کارت ریاضی
  • تدریس در مدارس نمونه دولتی و غیرانتفاعی برتر تهران
  • برگزار کننده آزمون های تستی و تشریحی در مدارس و آموزشگاه ها
  • اجرا همایش در تهران و شهرستان های کشور