•  مدرس شیمی در مقاطع کنکور و متوسطه
  • مولف، بیش از 5 جلد کتاب نظام جدید در زمینه کنکور و کتاب بمب شیمی
  • تدریس در آموزشگاه های علمی و مدارس معتبر تهران، شهید مطهری، بعثت، علوی و…
  •  پاسخ گوی سایت کنکور سراسری
  •  استاد پروازی به شهرستان های کشور، گرگان، یاسوج، قزوین، زابل، چابهار، بوشهر و…