• مهندس عمران
  • استاد ریاضی در مقاطع کنکور و متوسطه
  • 30 سال سابقه درخشان آموزشی
  • مدیریت دپارتمان ریاضی و مدرس مجتمع های آموزشی در شاخه ریاضیات
  • تدریس در مدارس معتبر تهران (نمونه دولتی و غیرانتفاعی) و آموزشگاه های علمی آزاد