• مدرس فیزیک در مقاطع کنکور و متوسطه
  • 18 سال سابقه درخشان آموزشی در مدارس و آموزشگاه های علمی
  • مدرس صدا و سیما و شبکه آموزش
  • مدرس پروازی به شهرستان های کشور، کرمان، زاهدان، تبریز، شیراز، اهواز و …