•  دانش آموخته در رشته مهندسی برق
  •  مدرس فیزیک در مقطع کنکور و متوسطه
  •  18 سال سابقه درخشان آموزشی
  • سابقه تدریس در شبکه آموزش
  •  مولف کتاب گویا فیزیک در انتشارات تخته سیاه
  •  تدریس در آموزشگاه علمی، ماهان تهران و مدارس معتبر تهران