• دانش آموخته در رشته زیست شناسی
  • مدرس زیست شناسی در مقاطع کنکور و متوسطه
  • 20 سال سابقه درخشان آموزشی
  • مولف قلم چی، جزوات انحصاری صفر تا صد زیست
  • تدریس در آموزشگاه های علمی و مدارس معتبر تهران ، مهدوی، سما، سروش و..
  • طراح آزمون قلم چی و منتا
  • مدرس پروازی به شهرستان های کشور، کرمان، اهواز، ساوه، قم و…