•  مدرس زبان انگلیسی در مقاطع کنکور و متوسطه
  • 25 سال سابقه درخشان آموزشی
  • سابقه تالیف 41 جلد کتاب با انتشارات مشاوران آموزش، منتشران، گاما و…
  • تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه آزاد
  • تدریس در مدارس معتبر تهران و آموزشگاه های علمی، دانشجو، طلوع، مدبران، خوارزمی، هشترودی، علوی، نور، سپند و…
  • استاد پروازی به شهرستان های کشور، اهواز، شیراز، رشت، کرمان، بوشهر و…