• مدرس شیمی در مقاطع کنکور و متوسطه
  • مدرس مدارس معتبر و آموزشگاه های علمی کشور
  • مولف کتاب های کانون فرهنگی آموزش، انتشارات شبقره، انتشارات فکور، انتشارات نانو، انتشارات راه اندیشه
  • سابقه آموزش در کالج های خارج از کشور
  • تدریس در مدارس و آموزشگاه های استان های ، البرز، قزوین، سمنان و…
  • استاد پروازی به استان های هرمزگان، خوزستان، گیلان، کرمان، فارس و…                                                          09121937125