• دانش آموخته در رشته زبان انگلیسی
  • مدرس زبان انگلیسی در مقاطع کنکور و متوسطه
  • بیش از 36 سال سابقه درخشان آموزشی در برنامه های آموزش کنکور شبکه های 5،4،3،2
  • سابقه تالیف کتاب در انتشارات مهر و ماه
  • طراح آزمون های مبتکران قلم چی مرات
  • مولف دیکشنری جیبی و فلش کارت قلم چی
  • تدریس در اموزشگاه های علمی و مدارس معتبر تهران، حلی و….