• دکترای ادبیات و زبان فارسی از دانشگاه خوارزمی تهران
  • مدرس ادبیات در مقاطع کنکور و متوسطه
  • مولف سری کتاب های ، ادبیات با طعم شکلات، زبان فارسی انتشارات ژرف اندیشان
  • مدرس رسمی صداسیما و استاد مدعو برنامه کنکور رادیو جوان و مدرس دی وی دی های تصویری پرش
  • برگذار کننده بزرگترین همایش جمع بندی ادبیات کنکور در تهران
  • طراح سایت آزمون های آزمایشی گاج و پارسه و طراح آزمون های آزمایشی ماز
  • تدریس در مدارس معتبرتهران و آموزشگاه های علمی، شهید بهشتی، شوق پرواز، پیام جاوید، علوم، کیمیای سعادت، بعثت، حضرت زهرا، صبای نور و…
  • مدرس مراکز کرج، رودهن، پردیس و استاد پروازی به شهرستان های کشور، اصفهان، اهواز، زاهدان و…