• مدرس زیست شناسی در مقاطع کنکور و متوسطه
  • 20 سال سابقه درخشان آموزشی
  • مولف مجموعه کتاب های نکته و تست، عصاره و جادوی زیست شناسی از انتشارات هونام
  • ویراستار علمی زیست شناسی نشر دریافت و اندیشه فائق
  • تدریس در آموزشگاه های علمی و مدارس معتبر تهران، امام صادق، فرزانگان، صیانت، سماء، نیکان، دکتر حسابی، زهره‌ تهرانی، دانشور و…
  • مدرس برترین مراکز آموزشی کشور، ماهان تهران، اندیشه اهواز، سنجش فرهمندان تبریز، بعثت کرج و…
  • مدرس شمار زیادی از رتبه های تک رقمی و دورقمی کنکور
  • استاد پروازی به شهرستان های کشور، خوزستان، آذربایجان شرقی، البرز و…