✓ دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
✓ مدرس زبان انگلیسی مقطع متوسطه اول
✓ تدریس در مدارس و آموزشگاه های قلم چی ، مهر ماندگار ، آرمان نو ، نخبگان پور ، سینا و دبستانی واقع در تفرش
✓ طراح 1500 تست زبان انگلیسی هفتم همراه با پاسخ تشریحی برای شرکت فرازما پردازش