✓ دارای مدرک کارشناسی علوم کامپیوتر از دانشگاه آزاد نجف آباد و کارشناسی ارشد علوم ریاضی از دانشگاه آزاد تهران شمال
✓ مدرس ریاضی مقطع متوسطه ( اول و دوم )
✓ بیش از 10 سال سابقه تدریس
✓ تدریس در مدارس خدیجه کبری ، امام صادق ، مهر ، توسعه و حضرت معصومه