✓ دارای مدرک کارشناسی دبیری شیمی از دانشگاه تربیت دبیر رجایی تهران و کارشناسی ارشد شیمی فیزیک از دانشگاه تربیت دبیر رجایی تهران
✓ مدرس شیمی مقطع متوسطه دوم
✓ مولف پکیج و کتاب کمک درسی برای درس شیمی متوسطه دوم
✓ 5 سال سابقه تدریس
✓ دبیر رسمی آموزش و پرورش منطقه 13 تهران
✓ تدریس در مدارس دولتی ، هیات امنایی و آموزشگاه های خصوصی