✓ دارای مدرک کارشناسی شیمی محض
✓ مدرس شیمی مقطع متوسطه ( اول و دوم)
✓ بیش از 18 سال سابقه تدریس در مدارس غیرانتفاعی
✓ تدریس در مدارس فرزانگان 7 و قیاس