• دارای مدرک کارشناسی ارشد معارف اسلامی
  • مدرس دین و زندگی، قرآن و عربی در مقطع متوسطه
  • دبیر رسمی آموزش و پرورش
  • تدریس در مدارس و آموزشگاه های ادیب ، دانش ، نور فرهنگ ، اندیشه امام ، شاهد شهریاری ، ایت الله خامنه ای ، البرز ، دکتر هشترودی
  • متاهل