✓ دارای مدرک کارشناسی ارشد برق مهندسی کنترل از دانشگاه شهید رجایی تهران
✓ مدرس ریاضی مقطع متوسط دوم
✓ دبیر رسمی
✓ تدریس در مدارس و آموزشگاه های محمد رسول الله ، سال آینده ، یک شو  و نسیم پویش