✓ دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه تهران
✓ مدرس ریاضی در مقطع متوسطه دوم و اول
✓ تدریس در مدارس و آموزشگاه های باقر العلوم ، فراز دانش ، قلم چی ، سرای دانش قلم چی و گاج