✓ دارای مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک ، کارشناسی ارشد بیو مکانیک و دانشجوی دکترای بیومکانیک
✓ مدرس فیزیک در مقطع متوسطه اول و دوم
✓ تدریس در مدارس و آموزشگاه های خواجه نصیر ، علوم ، خوارزمی ، علامه طباطبایی ، فکور ، فیاض بخش ، هدی ، فارابی ، طرح نخبه پروری جنوب و…
✓ متاهل