✓ دارای مدرک کارشناسی ادبیات انگلیسی
✓ مدرس زبان انگلیسی مقطع متوسطه اول
✓ بیش از 20 سال سابقه تدریس
✓ تدریس در مدارس و آموزشگاه ها ی ققنوس ، اسپروز ، حضرت رقیه ، مروا و نوید صالحین