✓ دارای مدرک کارشناسی ارشد فیزیک جامد از دانشگاه آزاد تهران مرکز
✓ مدرس فیزیک مقطع متوسطه دوم
✓ 23 سال سابقه تدریس در مدارس منطقه 12 تهران
✓ تالیف با انتشارات کدیور
✓ متاهل