✓ دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و کارشناسی ریاضی کاربردی از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
✓ مدرس ریاضی در مقطع ابتدایی و متوسطه اول
✓ تدریس در مدارس و آموزشگاه های سرای دانش ، علوی ، روش (قلم چی ) ، بینش و ایده