• دانش آموخته در رشته زبان انگلیسی
  • مدرس زبان انگلیسی در مقاطع کنکور و متوسطه
  • 20 سال سابقه درخشان آموزشی
  • مشارکت در تالیف کتاب های انتشارات، بیست، تضمین دانش، علوی
  • تدریس در آموزشگاه های علمی آزاد و مدارس معتبر تهران، سرای دانش، انرژی هسته ای، علامه، مهر پویان، علوم، فکور، رزمندگان و…
  • تدریس درکرج، ورامین، اراک و استاد پروازی به شهرستان های کشور، رشت، کیش، بوشهر، کرمان و…