✓ دارای مدرک کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه سمنان و دکتری تهران مرکز
✓ مدرس ریاضیات مقطع متوسطه (اول و دوم)
✓ تدریس در مدارس و آموزشگاه های ندای کوثر ، ریحانه الرسول ، علوی ، قیاس ، ویژن ، ندای دانش
✓ متاهل