✓ دارای مدرک کارشناسی ادبیات فارسی و کارشناسی ارشد زبانشناسی از دانشگاه علامه طباطبایی
✓ مدرس فارسی مقطع متوسطه اول و ابتدایی
✓ ویراستار علمی کتاب های فارسی انتشارات مزینانی ( پایه پنجم تا نهم )
✓ تدریس در مجموعه مدارس سرای دانش
✓ متاهل