✓ دارای مدرک کارشناسی مهندسی برق گرایش مخابرات و کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش کنترل
✓ مدرس فیزیک در مقطع متوسطه اول و دوم
✓ تدریس در مدرسه الزهرا
✓ متاهل