✓ دارای مدرک کارشناسی
✓ مدرس ریاضی مقطع متوسطه دوم انسانی
✓ تدریس در مدارس و آموزشگاه های اندیشه جاوید ، اندیشه فکور ، حکیم سنایی ، پویندگان ، گلزار ، خواجه نصیرالدین طوسی و مفید
✓ متاهل