• عضو انجمن مشاوره ایران / عضو انجمن روانشناسی ایران
  • با بیش از 14 سال سابقه آموزش، مشاوره تحصیلی و هدایت گر تخصصی آموزش مهارت و روش های مطالعه و تکنیک های سرعت در تست زنی
  • برنامه ریزی تحصیلی پیش رفته و تخصصی
  • مشاور آموزشی برتر صدا و سیما و رتبه برتر های کنکور
  • استاد پروازی اکثر شهرستان ها با کارنامه های قبولی پزشکی دانشگاه تهران و دیگر دانشگاه های علوم پزشکی و قبولی مهندسی دانشگاه صنعتی شریف تهران و دیگر رشته ها و دانشگاه های کشور