✓ دارای مدرک کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی (گرایش علوم قرآنی وحدیث )
✓ مدرس عربی و دین وزندگی مقطع متوسطه
✓ 20 سال سابقه تدریس
✓ نگارش کتاب کمک آموزشی عربی ( موسسه مشاوران )
✓ تدریس در مدارس و آموزشگاه های مدرس ، عصمت ، عفاف و پیام و توحید
✓ متاهل