✓ دارای مدرک دکتری زبان عربی از دانشگاه تهران
✓ مدرس عربی مقطع متوسطه دوم
✓ مولف کتاب های خیلی سبز، مهر و ماه، منتشران، پرش و…
✓ طراح آزمون های گزینه 2 علوی، علامه حلی، مدارس برتر و قلم چی
✓ تدریس در مدارس و آموزشگاه های خاتم ، قیاس ، علامه حلی ، شفق ، علوی ، بعثت صادقیه و توحید
✓ متاهل