• دارای مدرک کارشناسی در رشته زیست شناسی سلول _ مولکولی از دانشگاه آزاد تهران و دکترای مدیریت کسب و کار DBA از دانشگاه اصفهان
  • مدرس زیست شناسی در مقاطع کنکور و متوسطه
  • 15 سال سابقه درخشان آموزشی
  • مولف کتاب های زیست شناسی دهم، یازدهم و دوازدهم سیمی (در دست انتشار_گاج)، ده آزمون (تخته سیاه) _ تست طبقه بندی شده زیست دهم (نانو) _تست جامع 40 استاد (نانو) دستگاه های بدن انسان (مهر و ماه) _ صحیح و غلط های زیست شناسی (مهر و ماه)_کتابنامه زیست 2 (مهر و ماه) _ مجموعه جزوات 13 گانه شخصی
  • تدریس در آموزشگاه های علمی و مدارس معتبر تهران، کلاسینو آنلاین_راه اندیشه تهران _ اوج _آگاهانه تهران_فخیم تهران_موفق قلم چی تهران_گزینه 2 قزوین _فکور مشهد _فرزانگان اندیشه_ بعثت تهران _ فرزانگان تهران _ کوشش تهران _ قلم چی (سرای دانش) _ ندای نواندیش _ ندای زینب _حضرت زهرا _مفاخر علوم ایران _ دیباگران دانش _ مدارس ماهبد و…
  • استاد پروازی به شهرستان های کشور، اهواز، مشهد و…