✓ دارای مدرک کارشناسی
✓ مدرس عربی مقطع متوسطه ( اول و دوم ) انسانی
✓ مؤلف کتاب کار عربی اول و دوم دبیرستان ( نشر پدیدار ) ، کتاب عربی سوم ریاضی و تجربی ( نشر پدیدار ) ، طراح مجموعه سوالات امتحان نهایی تبپ بندی شده عربی 2 (انتشارات فکور ) و کتاب عربی کنکور ( قلم چی)
✓ متاهل