استاد محمد تقی طریقی
  • کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
  • مدرس زبان و ادبیات فارسی در مقاطع کنکور و متوسطه
  • بیش از 30 سال سابقه درخشان آموزشی
  • مولف کتاب های آموزشی زبان و ادبیات فارسی عمومی و تخصصی به صورت تست و نکته کلیدی و مفهومی
  • تدریس در مدارس معتبر تهران، آموزشگاه های علمی آزاد و کانون فرهنگی آموزش