✓ دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی عمران
✓ مدرس فیزیک و علوم مقطع متوسطه دوم
✓ 14 سال سابقه تدریس
✓ تدریس در مدارس و آموزشگاه های حلی (1 و 4) ، نیک انجام و امام صادق، تلاش، میعاد نور، حسان و …
✓ متاهل