✓ دارای مدرک کارشناسی ریاضی محض و کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
✓ مدرس ریاضی مقطع متوسطه اول و ابتدایی
✓ تدریس در مدارس و آموزشگاه های علوی ، سلام ، ضحی ، رضوی ، خانه ریاضی تهران ، انجمن استعدادهای برتر ، حامی یار و …
✓ طراح آزمونهای علوی ، خیلی سبز ، قلم چی و ویرایش علمی کتابهای خیلی سبز ، گاج ، منتشران و کاگو