✓ دارای مدرک کارشناسی ریاضی کاربردی از دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد تهران مرکز
✓ مدرس ریاضی مقطع متوسطه ( اول و دوم )
✓ بیش از 12 سال سابقه تدریس
✓ گزینش دائم تدریس از آموزش و پرورش
✓ تدریس در دبیرستان های مهربان ، مهدیه ، نور ولایت و میرداماد
✓ متاهل