✓ دارای مدرک فوق لیسانس زبان انگلیسی
✓ مدرس زبان انگلیسی
✓ دبیر رسمی آموزش و پرورش
✓  25 سال سابقه آموزشی
✓ چندین سال سابقه تدریس در دبیرستان های تیزهوشان فرزانگان و در حال حاضر دبیر فرزانگان 3
✓ متاهل