✓ دارای مدرک کارشناسی روانشناسی
✓ مدرس روانشناسی، فلسفه و منطق و علوم انسانی – مقطع ابتدایی
✓ تدریس در مدارس پیش دبستانی در شهر سمنان و آموزشگاه زبان کانون کودکان برتر در تهران
✓ متاهل