✓ دارای مدرک کارشناسی فیزیک از دانشگاه بهشتی
✓ مدرس فیزیک مقطع متوسطه دوم
✓ تدریس در دبیرستان سلام