•  کارشناسی ارشد علوم قرآنی و حدیث ازدانشگاه تهران
  • مدرس عربی در مقاطع کنکور و متوسطه
  • مولف، بیش از 30 عنوان کتاب درانتشارات مبتکران، قلم چی، خیلی سبز و ندوشن، ماجراهای من و درسام، خیلی سبز (9 عنوان) / مبتکران و کافه تست عربی کنکور از انتشارات ندوشن
  • دارای طرح و برنامه برای دانش آموزان در سطوح مختلف (متوسط و عالی)
  • ارائه جزوات ویژه برای هر تیپ دانش آموز و داوطلب کنکور
  • مدرس رتبه های تک رقمی و دو رقمی کنکور سراسری
  • تدریس در مدارس معتبر تهران و آموزشگاه های علمی آزاد