✓ دارای مدرک کارشناسی ارشد زیست شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
✓ مدرس زیست شناسی مقطع متوسه ( اول و دوم )
✓ تدریس در مدارس غیرانتفاعی فاطمه معصومه ، معراج دانش و دبیرستان دیبا
✓ متاهل