•  کارشناس زبان و ادبیات فارسی
  •  مدرس ادبیات در مقاطع کنکور و متوسطه
  •  37 سال سابقه درخشان آموزشی
  •  آزمون سازی و ویرایش کتب آموزشی مبتکران وسابقه همکاری با انتشارات شبقره و قلم چی
  •  تدریس در مدارس معتبر تهران و آموزشگاه های علمی، آینده سازان، پگاه، فکور، البرز ظفر، علوم، فضیلت، برگزیدگان، رزمندگان، فراست، الله، فرشتگان، فجردانش، دکترحسابی، فرهیختگان، فارابی، هما  (دخترانه وپسرانه)، پیشرو، بعثت، وحدت، سمیه، علوی، ماری مانوکیان، خوارزمی، هشترودی، حسام، دهخدا، علوی و….