✓ دارای مدرک کارشناسی ارشد شیمی فیزیک
✓ مدرس شیمی مقطع متوسطه دوم
✓ 27 سال سابقه تدریس
✓ مولف کتاب های شیمی ده استاد
✓ تدریس در مدارس و آموزشگاه های بعثت ، حلی 3 ، مطهری، خیام، شهید بهشتی، اسد آبادی، رهنما، باقر العلوم، صالحین، فدک، علوی و…
✓ استاد پروازی به شهرستان های بندرعباس ، کرمان ، تبریز ، جیرفت ، زاهدان ، ایلام و ایرانشهر و…
✓ متاهل