✓ دارای مدرک کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی از دانشگاه کرج
✓ مدرس زیست شناسی و زمین شناسی در مقطع متوسطه اول و دوم
✓ مولف پرفروش ترین کتاب سلامت و بهداشت پایه دوازدهم از انتشارات بین المللی گاج
✓ مسئول درس و ویراستاری زیست شناسی انتشارات بین المللی گاج (کتابهای میکرو و آی کیو)
✓ مدرس سایت دکتر آی کیو
✓تدریس در مدارس سارا ، آزادی و فرزانگان نو
✓ متاهل