✓ دارای مدرک کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
✓ مدرس زبان انگلیسی مقطع متوسطه
✓ مولف پیک های امتحانی تخت گاز با طعم بیست از انتشارات کوله پشتی (زبان انگلیسی پایه 7،8،9) و مجموعه کتاب تست انگلیسی دهم از مشاوران آموزش
✓ تدریس در مدارس و آموزشگاه های ، گاج ، خردمند ، رازی ، علوی ، مدرسان شریف و موسسات کنکور هشترودی
✓ متاهل