✓ دارای مدرک کارشناسی ارشد شیمی دارویی
✓ مدرس شیمی مقطع متوسطه و علوم ابتدایی
✓ تدریس به صورت آنلاین