• دارای مدرک دکتری تخصصی شیمی آلی
  • مدرس شیمی مقطع متوسطه دوم
  • 8 سال سابقه تدریس در کانون فرهنگی آموزش ، مدرس دانشگاه و مدرسه راضیه شکرایی