• دارای مدرک کارشناسی فیزیک از دانشگاه الزهرا و کارشناسی ارشد فیزیک اتمی – مولکولی از دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران
  • مدرس فیزیک در مقطع متوسطه
  • مولف DVD و ویدیو های آموزشی علوم هفتم
  • تدریس در مدارس و آموزشگاه های شمیم یاس ، ماهور ، علوی ، سرای محله شمشیری و کانون فرهنگی پویا اندیش
  • متاهل